+31 (0)183 201012 | info@calor.nl

Calor adviseert en begeleidt tevens bij aanvragen voor ISDE subsidie bij ketels die u bij Calor aanschaft. Hierdoor wordt uw investering in duurzaamheid en energie- en kostenbesparing nog aantrekkelijker.

Wilt u meer weten over mogelijkheden per ketel en uw warmtebehoefte: neem dan contact met ons op.

Waarvoor staat ISDE?

ISDE staat voor Investerings-Subsidie Duurzame Energie. De subsidie wordt door de overheid verstrekt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De ISDE regeling voorziet in een tegemoetkoming voor energiebesparende investeringen. In 2018 is er totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Een ISDE-aanvraag is om vier redenen aantrekkelijk:

  • U bereikt het omslagpunt eerder, waardoor uw investering nog beter rendeert;
  • Permanente verlaging van uw energierekening door de energiezuinige investering;
  • Zowel particulieren als bedrijven kunnen aanvragen indienen;
  • Er geldt een duidelijk afgebakende regeling waardoor de slagingskans hoog is.

Wat betekent de ISDE financieel voor u?

De hoogte van het subsidiebedrag is per aanvraag afhankelijk van het soort ketel en het vermogen(in kW). Voor een biomassaketel ontvangt u minimaal € 2500 voor een ketel met een vermogen van 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvangt u € 110 extra subsidie.

Wanneer kunt u ISDE aanvragen?

Particulieren die na 1 januari 2018 een biomassaketel of pelletkachel bij Calor hebben aangeschaft, kunnen binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst een aanvraag (doen) indienen. Bij indiening moet de ketel reeds zijn geïnstalleerd, in gebruik zijn genomen en volledig zijn betaald.

Zakelijke gebruikers dienen vóór het sluiten van de koopovereenkomst een subsidieaanvraag in te dienen. Indien u als zakelijke gebruiker van plan bent één of meerdere ketels aan te schaffen, dienen wij namens een subsidie-aanvraag in en zodra de subsidie wordt toegekend kan de ketel worden aangeschaft en door Calor geïnstalleerd.

Welke criteria gelden er?

De apparaten waarvoor subsidie wordt verleend, zijn:

  • Zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletketels;
  • Een pelletketel moet voldoen aan de EN 303-5 norm;
  • De ketel mag niet binnen 12 maanden worden verwijderd;
  • De ketel moet in Nederland door een erkend installateur zijn geïnstalleerd.

ISDE en Calor

Calor heeft al veel relaties begeleid bij de aanschaf en het subsidietraject van duurzame en besparende biomassaverwarming. Neem gerust contact met ons op voor uw specifieke mogelijkheden.